Barry Town United to join social media boycott

We at Barry Town United stand with all other JD Cymru Premier clubs, the Football Association of Wales and the wider football community in taking part in a boycott of all social media platforms over the coming days.

The increased level of online abuse directed at players and those involved with the game in recent months is disgusting and unacceptable. Something must be done to stop the spread of hatred and discrimination.

Between 15:00 on Friday 30 April and 23:59 on Monday 3 May, we will fall silent on social media to show solidarity in this coordinated fight against online abuse. We hope this sparks a conversation and triggers real change.

While we appreciate the importance of social media in a time where supporters are sadly not allowed in stadiums, we feel it is important to take this stand, show our support and send a clear message.

Enough is enough.


Rydyn ni yn Barry Town United yn sefyll gyda’r holl glybiau Uwch Gynghrair Pêl Droed JD Cymru, Cymdeithas Bêl-droed Cymru a’r gymuned bêl-droed ehangach wrth gymryd rhan mewn boicot o’r holl lwyfannau cyfryngau cymdeithasol dros y dyddiau nesaf.

Mae’r cynnydd sylweddol o gam-drin ar-lein sydd wedi’i gyfeirio at chwaraewyr a’r rhai sy’n ymwneud â’r gêm yn ystod y misoedd diwethaf yn ffiaidd ac yn annerbyniol. Mae’n hanfodol gweithredu i atal y casineb a’r gwahaniaethu rhag lledaenu.

Rhwng 15:00 ar ddydd Gwener 30ain o Ebrill a 23:59 ar ddydd Llun 3ydd o Fai, ni fyddwn yn cyhoeddi ar gyfryngau cymdeithasol, i ddangos undod yn y frwydr gydlynol hon yn erbyn cam-drin ar-lein. Gobeithio y bydd hyn yn sbarduno trafodaethau hanfodol a newidiadau parhaus.

Er ein bod yn gwerthfawrogi pwysigrwydd cyfryngau cymdeithasol mewn cyfnod lle yn anffodus ni chaniateir cefnogwyr ar y safle neu i’r stadiwm, rydym yn teimlo ei bod yn bwysig cymryd y camau hyn, dangos ein cefnogaeth ac anfon neges glir.

Digon yw digon.